Orgel

Zonder balkHet orgel is na lange tijd weer te bewonderen! Op 25 februari 2011 werd de gerestaureerde orgelkas onthuld.
De orgelkas dateert uit 1547. De frontpijpen waarschijnlijk uit 1679.
De voorlaatste grote restauratie van het instrument is van 1896. Het werd een (al te) grondige vernieuwing door Steenkuyl. Het mechanisch systeem werd vervangen door een pneumatisch.

De laatste verbeteringen aan het binnenwerk waren van 1989. Vanaf het midden van de jaren ’90 is het orgel niet meer bespeeld.
Het is de bedoeling om het orgel opnieuw in drie fasen te restaureren:
1e fase: Dit omvatte de demontage van het Steenkuyl-orgel. Dit onderdeel is gereed.
2e fase: Restauratie van de zeer waardevolle orgelkas. Ook dit onderdeel is gereed. De fa. Flentrop heeft er 2 jaar aan gewerkt. Een zeer geslaagde sponsoractie maakte dit mogelijk.
3e fase: Restauratie van het orgel zelf. Hier wordt momenteel actie voor gevoerd.