Club van 100

Is het orgel van 1547 of 1549?

Is het orgel gebouwd in 1547 of 1549?

Waarom een ‘Club van 100’ ?
Helaas beschikt de Westerkerk na de restauratie van de 16e eeuwse orgelkas
(gerestaureerd in 2009 en 2010) nog niet over een spelend orgel want het instrument
(het zogenaamde ‘binnenwerk’) moet ook nog worden gerestaureerd..
De ‘Club van 100’ is  opgericht met als doel een spelend orgel in de Westerkerk te realiseren. De leden storten jaarlijks € 100,- in het Orgelfonds.  (het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar).  Als welkomstgeschenk ontvangt elk nieuw lid van de ‘Club van 100’ gratis het boek  ‘Het grote orgel van de Westerkerk te Enkhuizen’

Aanmelden voor de Club van 100 kan bij het bureau van de Westerkerk.
tel. 0228 – 317800 of per e-mail: bureau@westerkerkenkhuizen.nl

Van de restauratie van de orgelkas is ook een film gemaakt. (op dvd).
Kosten: € 6,- (excl. 2,50 als u niet in Enkhuizen woont).

Maak het verschuldigde bedrag over op rek. NL25 RABO 0117 6561 43 t.n.v.
Stichting de Westerkerk o.v.v. ‘Club van 100’, ‘Aankoop film’ en uw adres.
Uw welkomstgeschenk wordt thuis bezorgd.

Stichting de Westerkerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Dat betekent dat particulieren hun gift mogen vermenigvuldigen met 1,25. Het totale bedrag is dan onder aftrek van een drempelbedrag  aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting.