Details

BEATRIX

E- mail: bureau@westerkerkenkhuizen.nl
Telefoon: +31(0)228-317800
Bij geen gehoor: 06-20101750

Stichting de Westerkerk
Bezoekadres: Westerstraat 138
Postadres: Westerstraat 138, 1601 AN Enkhuizen

Bankrekening: NL25 RABO 0117 6561 43
Voor het bestellen van kaarten:
NL95RABO0121202755 t.n.v. Stichting Cultuurcentrum de Wester