Genootschap van 16

Oude tijden herleven met een zich terugtrekkende overheid. Burgers die het financieel goed gaat, wordt daarom gevraagd de gaten te vullen die de overheid laat vallen. Wij moedigen daarom burgers met voldoende middelen aan om in dit gat te springen. Om alleen de verplichte verzekeringspremie te betalen is jaarlijks het niet geringe bedrag van  € 11.000 nodig!
Wij zoeken burgers die ons met raad, daad en een financiële bijdrage willen helpen dit top-100 monument voor het nageslacht te bewaren. Voor een bijdrage van € 500,- per jaar bent u lid van het ‘Genootschap van Zestien’.
Als tegenprestatie kan ieder lid twee 2 dagen per jaar gratis gebruik maken van de prachtige kerkenraadskamer voor een intieme familie- of vriendenbijeenkomst. Bovendien wordt één keer per jaar een bijeenkomst gehouden waarbij u op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen van de Westerkerk.

Stichting de Westerkerk is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een gift aan de Westerkerk  door een particulier vermenigvuldigd mag worden met 1,25. Het aldus berekende bedrag (van € 500 is dat € 625) is aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting.  (dat geldt voor giften die het bedrag van 1% van het verzamelinkomen te boven gaan). Periodieke giften die minstens vijf jaar worden versterkt zijn zonder aftrek van het drempelbedrag  van 1% aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Zo’n 5-jarige overeenkomst verzorgen wij gratis voor u. 

Geïnteresseerd?
Stuur een e-mail naar bureau@westerkerkenkhuizen.nl en u wordt uitgenodigd.