De geschiedenis

van de

Westerkerk

De oudste officiële vermelding van de naam Gommerkerspel is uit 1311. In een dagregister van de Abdij van Egmond wordt zelfs een pastoor genoemd uit het jaar 1204. Toen bestond er dus in dit gebied al een kerkje of een kapel met Sint Gommarus als schutspatroon.


Met de bouw van de huidige kerk werd rond het jaar 1470 begonnen. Het is een zogenaamde ‘driebeukige hallenkerk’, in drie fasen gebouwd. Men werkte daarbij van oost naar west. Het is een grote kerk geworden; 30 meter breed, 70 meter lang en inwendig 17 meter hoog. In de kerk, waarvan het karakter behouden is gebleven, vinden we de volgende bezienswaardige onderdelen: het koorhek (1547), de preekstoel (1566), het orgel (1549), en de librije (16e en 17e eeuw). Ook de zerkenvloer is nog origineel. De kerk staat op Unesco lijst bij de ‘top 100’ van de Nederlandse monumenten.

In het oorspronkelijk bouwplan moet  aan het westelijk eind van de hoofdbeuk een toren opgenomen zijn geweest. Die is er echter nooit gekomen. Wel werd ten oosten van de kerk een losstaande houten klokkentoren gebouwd (1533 of later). Die  klokkentoren staat er nog altijd en is één van de laatste van Nederland. De meeste zijn door brand verwoest.

Meer informatie

Volg ons
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© 2019 Westerkerk Enkhuizen