Alle volgende foto's zijn beschikbaar gesteld door: 'Kerkfotografie' (www.kerkfotografie.nl)


6 april 2016

De Westerkerk is een z.g.n. 'hallenkerk'. De foto is gemaakt in de middenbeuk, in westelijke richting. Te zien zijn de preekstoel en het orgel.


Het orgel dateert uit 1547 en is gemaakt door Niehoff. De orgelkas is enige jaren geleden gerestaureerd.


Welgestelden lieten ter hunner nagedachtenis een rouwbord in de kerk achter.


Middenbeuk, in oostelijke richting. Te zien zijn de preekstoel en het beroemde koorhek.


De preekstoel vanuit het westen


Kaarsenkroon (koper) in de kerkenraadskamer.


De kerkenraadskamer bevindt zich op de verdieping boven het zuidportaal.

Deel van het tegeltableau van de schouw in de kerkenraadskamer. Alle tegels hebben bijbelse afbeeldingen.

Boekenplanken vol kostbare historische boeken.

Idem

Idem

17e eeuwse beschildering van een vaste kast op de verdieping.

Detail koorhek met in de halfronde de schelpnis de afbeelding van een evangelist (Johannes). Westzijde koorhek.

Paneel in de borstwering van het koorhek. Houtsnijwerk in de stijl van de vroege Renaissance. Westzijde koorhek.

Paneel borstwering westzijde van opzij genomen om het relief te tonen.

Idem

Detail koorhek met in de halfronde de schelpnis de afbeelding van een evangelist (Markus). Westzijde koorhek.