Openstelling

De Westerkerk is in de meivakantie *), ‘s middags  van 13.30 – 17.00 uur vrij toegankelijk voor bezoekers. Gelijktijdig is ook de Librije geopend.
*) zondag 28 april tot en met zondag 5 mei echter met uitzondering van maandag 29 april.

Ook in zomerperiode  van 2019 willen wij u weer graag ontvangen !
Daarvan zal op deze pagina nadere mededeling worden gedaan.


Informatie over de Librije en de eventuele toegang daartoe is te vinden op: www.librije-enkhuizen.nl.

Op dagen dat de kerk voor een activiteit
is verhuurd, KAN de kerk in de openstellingsperiode gesloten zijn voor bezoekers.
Raadpleeg vooral deze pagina en / of de pagina Activiteiten->Programma.

Het is ook mogelijk buiten de openingsperioden in groepsverband de kerk te bezichtigen. Groepsgrootte ± 15 personen. Kosten per groep € 50,- (incl. een bezoek aan de kerkenraadskamer).

Vraag informatie over de mogelijkheden en stuur een e-mail naar bureau@westerkerkenkhuizen.nl of bel in kantoortijd 0228-317800.