Sponsoring nieuw orgel

Een duik in de geschiedenis

Gedurende haar lange bestaan zag de Westerkerk de wereld om zich heen veranderen. De driebeukige hallenkerk stamt uit de tijd van Leonardo da Vinci. Het orgel is gebouwd door Hendrik Niehoff in 1549. Toen duurde het nog 40 jaar voordat de Republiek der Zeven Provincien werd opgericht en de Verenigde Staten kwamen pas ruim 230 jaar later. Terwijl Enkhuizer ontdekkingsreizigers in de 17de eeuw aan de andere kant van de wereld voeren, zaten hun stadgenoten al in de banken van de Westerkerk naar het orgel te luisteren. 

 

Toen het stadhuis van Enkhuizen in 1688 gebouwd werd, kon men luisteren naar het toen net nieuwe orgel van de gebroeders Duyschot. Zij bouwden een krachtiger orgel in de oude kas van Niehoff. De huidige frontpijpen stammen nog van dat orgel. Inmiddels was ook de muzikale smaak veranderd, het was de tijd van Bach. De klanken van die tijd werden verwerkt in het nieuwe orgel.

 

In 1890 werd de toen 22-jarige R.G. Crevecoeur benoemd tot organist van de Westerkerk. Hij trof toen het inmiddels ruim 200 jaar oude orgel van Duyschot aan en streefde naar een eigentijds instrument. In 1899 werd in de oude orgelkas het derde orgel gebouwd door Steenkuyl. Enkhuizen krabbelde toen net weer een beetje op uit een economisch dal, niet in het minst door de zaadteelt. Het orgel van Steenkuyl heeft bijna 100 jaar dienst gedaan en zorgde voor een opleving van het muziekleven. De in 1899 begonnen zomeravondconcerten op dat orgel werden een begrip en worden nog steeds georganiseerd. Maar bij gebrek aan een orgel in de Westerkerk nu in de Zuiderkerk.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621) was de belangrijkste componist die Nederland heeft gekend. Hij was organist van de Oude kerk in Amsterdam. Daar bespeelde hij precies zo'n orgel als in de Westerkerk. In zijn orgelspel kwamen wereldlijke en geestelijke muziek samen, waardoor er tijdens de openbare orgelbespelingen voor ieder wat te horen was. Dat is wat we in de Westerkerk ook weer willen. Een paar maanden voor zijn overlijden in 1621 heeft Sweelinck Enkhuizen bezocht. Hij heeft toen ongetwijfeld ook op het orgel van de Westerkerk gespeeld. In 2021, dus 400 jaar later, hopen op zijn sterfdag (16 oktober) het orgel van de Westerkerk weer te laten klinken. Als eerbetoon aan onze grootste componist.

Onze plannen

Voor een nieuw orgel is een bedrag van 650.000 nodig. Om dit 'behapbaar' te maken, wordt de bouw in drie stappen gerealiseerd. Het orgel heeft een zogenaamd rugwerk (9 registers), een hoofdwerk (8 registers) en een bovenwerk (11 registers). Elk 'werk' is een op zichzelf staand orgel. In totaal komen er dus 28 registers in het nieuwe orgel. Elk 'werk' kost ongeveer 2 ton, maar er is ook geld nodig voor de blaasbalgen, de windmachine, de 'klaviatuur' (voor elk van de drie werken een rij toetsen), de registerknoppen en het 'pedaal'.

Er is al een beginkapitaal, maar voor een eerste stap komen we nog ongeveer 100.000 tekort. Wij doen daarom een beroep op u als bewoner of bezoeker van Enkhuizen, als liefhebber van muziek of van cultureel erfgoed. Helpt u ons dit bijzondere orgel te realiseren?

Na het afronden van de eerste stap hebben we al een bespeelbaar orgel waarop gemusiceerd kan worden en dat ingezet kan worden voor begeleiding van solisten en koren. De Westerkerk gaat dan de muzikale traditie van de zomeravondconcerten weer oppakken. En als uiteindelijk het hele orgel voltooid is, beschikken we over een bijzonder instrument dat traditie en vernieuwing verenigt.

Mede door uw bijdrage zullen er dan in 2021 weer orgelklanken te horen zijn in de Westerkerk met zijn prachtige akoestiek. Als sponsor kunt u zich aanmelden voor onze Orgelnieuwsbrief.

De Westerkerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting de Westerkerk komen in aanmerking voor aftrek in de inkomsten-en vennootschapsbelasting. 

2019 - 2021

Campagne voeren & bouwen

16 oktober 2021

Openingsconcert

2021 - 2121

Meer muziek in de Westerkerk

Volg ons
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© 2019 Westerkerk Enkhuizen