Spelregels

De Westerkerk is een Rijksmonument en wordt door ons met eerbied voor het verleden behandeld. Daarom hebben wij spelregels opgesteld waaraan een huurder moet voldoen. U kunt die aanvragen bij: bureau@westerkerkenkhuizen.nl
Hieronder staan enkele voor u van belang zijnde voorwaarden.

Zorgvuldig omgaan met het gebouw
Huurder zal de afgestane ruimte en het daarin aanwezige materiaal tijdens de huurperiode zorgvuldig behandelen.

Voorzichtig met transport van goederen
In verband met beschadiging van de zerkenvloer mag rollend materieel alleen worden gebruikt als het is voorzien van rubberen (lucht)banden. Het is verboden om materiaal over de vloer te verslepen. Vervoer van zware materialen door middel van (pomp)wagens is niet toegestaan.

Niet spijkeren in muren etc.
Het kerkgebouw mag op geen enkele manier worden aangetast door timmerwerk e.d. aan muren, vloer, pilaren etc. Geen ijzeren poten op de zerkenvloer.

Roken
In de kerk is het verboden te roken.

Zelf toezicht houden
De huurder dient zelf mede zorg te dragen voor bewaking en toezicht tijdens de openstelling.

Eigen rommel opruimen en meenemen
Alle goederen dienen na afloop van het evenement door de huurder te worden meegenomen. Anders worden deze voor rekening van de huurder verwijderd.