Steunpilaren

Steunpilaren van de Westerkerk

Al meer dan 500 jaar...

Al meer dan 500 jaar…

In de Westerkerk staan 22 steunpilaren van steen die het dak en de muren al ruim 500 jaar overeind houden.  Maar om dat te kunnen blijven doen zijn er ook menselijke steunpilaren nodig. Die kunnen ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage of een legaat.
Al vanaf € 16,- per jaar mag u zich ‘Steunpilaar van de Westerkerk‘ noemen. (i.v.m. portokosten € 18,50 als u buiten Enkhuizen woont) en helpt u mee dit prachtige monument overeind te houden.

Meldt u aan als Steunpilaar van de Westerkerk.
Naar het aanmeldformulier
Of bel 0228-317800

Elke steunpilaar ontvangt een paar keer per jaar onze Nieuwsbrief met informatie over alles wat we doen om dit prachtige monument in stand te houden. Voor een aantal activiteiten (concerten) krijgen steunpilaren een korting op de entreeprijs zoals bij de komende Matthäus Passion. En er is voor hen een gereserveerde zitplaats!  

Stichting de Westerkerk is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (een zogenaamde ANBI). Uw gift is dus onder aftrek van een drempelbedrag aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Dus ook de rijksoverheid helpt  een beetje mee als ‘Steunpilaar’.